×

دکتر پیمان مولوی

دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران
دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران

موضوع سخنرانی : روند سرمایه گذاری در هوش تجاری در جهان

روند توسعه هوش تجاري در جهان ظرف ١٠ سال گذشته رشد ١٠٠ درصدي داشته است ! روند توسعه هوش تجاري در ايران نيز ناگزير از رشد جهاني نيست ، هدف این سخنرانی معرفي روندهاي سرمايه گذاري در هوش تجاري در ايران و جهان است.

خلاصه رزومه آقای دکتر پیمان مولوی:

  • دبیر کل انجمن اقتصاد دانان ایران
  • بنیانگذار دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی
  • موسسه آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی
  • مدیر منطقه ای موسسه Swiss Universal Banking
  • فارغ التحصیل دانشگاه اسکس انگلستان