×

دکتر پیمان مولوی

دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران
دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران

خلاصه رزومه آقای دکتر پیمان مولوی:

  • دبیر کل انجمن اقتصاد دانان ایران
  • بنیانگذار دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی
  • موسسه آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی
  • مدیر منطقه ای موسسه Swiss Universal Banking
  • فارغ التحصیل دانشگاه اسکس انگلستان