×

دکتر اسماعیل شکری

آقای دکتر اسماعیل شکری
مدیر فناوری اطلاعات و مبارزه با پولشویی شرکت واسپاری مهر کشاورزی

اسماعیل شکری ، مدیر فناوری اطلاعات و مدرس دوره های تخصصی فناوری اطلاعات، عضو کمیته تخصصی فناوری اطلاعات انجمن ملی لیزینگ ایران ، مشاور سازمانی در حوزه هوش تجاری در صنعت کارگزاری ، مدیر پروژه ، تحلیگر و طراحی Dataware house اولین داشبورد BI در صنعت لیزینگ.

 

موضوع سخنرانی: پیاده سازی داشبورد مدیریتی هوش تجاری در حوزه کسب و کار لیزینگ