×

اطلاع رسانی مسابقه کتاب، پایان نامه و ایده

اطلاع رسانی مسابقه کتاب، پایان نامه و ایده

اساتید و پژوهشگران محترم احتراماً به اطلاع می‌ رساند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده یکی از محورهای اصلی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها، مسابقه کتاب، پایان نامه و ایده در حوزه های  مرتبط با محورهای کنفرانس شامل داده کاوی و هوش تجاری (هوش کسب و کار) ، اینترنت اشیاء و کلان داده می باشد.
لیکن آثار برتر  پس از ارزیابی کمیته داوران جهت تقدیر در روز کنفرانس ، ارائه در پنل تخصصی، چاپ در کتابچه کنفرانس و ارایه به سرمایه گذاران بخش ایده معرفی و جهت حضور در کنفرانس دعوت خواهند گردید.