×

اعلام تخفیف ویژه ثبت نام در کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبرد ها

اعلام تخفیف ویژه ثبت نام در کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبرد ها

با توجه به درخواست شماری از دانشجویان تخفیف ویژه ثبت نام در کنفرانس تا دو آبانماه بصورت فردی و گروهی اعلام گردید.
اطلاعات بیشتر در :
http://www.biconf.ir/node/33
09103104065
02188530873