×

راهنمای نگارش مقاله

پژوهشگران محترم جهت ارسال مقاله های مرتبط با یکی از محورهای دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها لازم است:

1- در سامانه از طریق فرم ثبت نام نمایند.

2- پس از ثبت نام بصورت اتوماتیک وارد سامانه می شوند. (ایمیل تایید یا پیامکی ارسال نمیشود )

3- از منوی کنار بخش مدیریت مقاله گرینه مقاله های من را انتخاب نمایید.

4- مراحل ثبت مقاله را با تکمیل اطلاعات صحیح ادامه دهید.

5- فایل مقاله به فرمت نمونه ارایه شده در پیوست آماده نمایید. (مقاله ای که در سربرگ کنفرانس نباشند ارجاع داده خواهند شد.)

6- در صورت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده با زدن کلید تایید نهایی، مقاله شما غیرقابل ویرایش بوده و جهت داوری به دبیرعلمی ارسال می گردد.