×

برپایی غرفه مشاوره تخصصی در دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

در دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

باشگاه هوش تجاری ایران در دومین دوره کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها اقدام به برپایی غرفه مشاوره تخصصی می نماید
هشت آذرماه 1397 تهران دانشگاه علم و صنعت

مهلت ثیت نام تا 2 آبان ماه