×

پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه تخصصی داده کاوی با وکا، رپیدماینر و spss

پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه تخصصی داده کاوی با وکا، رپیدماینر و spss

خانم مهندس ربطی پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه تخصصی داده کاوی با وکا، رپیدماینر و spss خواهند بود.
*آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف تا دو آبان