×

پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه تخصصی پایگاه داده های Mongo ، SQL ،Oracle

پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه تخصصی پایگاه داده های Mongo ، SQL ،Oracle

آقای مهندس حقیقت گو پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه تخصصی پایگاه داده های Mongo ، SQL ،Oracle خواهند بود.
*آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف تا دو آبان