×

شرکت فن‌آفرین حصین قشم به جمع حامیان کنفرانس پیوست

شرکت فن‌آفرین حصین قشم به جمع حامیان کنفرانس پیوست

شرکت فن‌آفرین حصین قشم به جمع حامیان دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست.
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف تا دو آبان