×

پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه استارت آپها و جذب سرمایه گذار در حوزه هوش تجاری و اینترنت اشیاء

پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه استارت آپها و جذب سرمایه گذار در حوزه هوش تجاری و اینترنت اشیاء

آقای امیرعباس صفری پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه استارت آپها و جذب سرمایه گذار در حوزه هوش تجاری و اینترنت اشیاء خواهند بود.
*آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف تا دو آبان