×

پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه وب كاوي، متن كاوي، پردازش زبان طبيعي، بازيابي اطلاعات، وب معنايي

پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه وب كاوي، متن كاوي، پردازش زبان طبيعي، بازيابي اطلاعات، وب معنايي

خانم مهندس الناز قاسمی پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان کنفرانس در حوزه وب كاوي، متن كاوي، پردازش زبان طبيعي، بازيابي اطلاعات، وب معنايي خواهند بود.
*آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف تا دو آبان