×

سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر ایرانمنش مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر ایرانمنش مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر ایرانمنش مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با موضوع تحلیل پوششی داده ها و هوش تجاری سخنران کلیدی کنفرانس خواهند بود
ثبت نام تا 25 آبان
www.biconf.ir
09103104065