×

اطلاعیه باشگاه هوش تجاری ایران

اطلاعیه باشگاه هوش تجاری ایران
اطلاعیه باشگاه هوش تجاری ایران صاحبان ایده در حوزه اینترنت اشیا،کلان داده و هوش تجاری تا بیست آبان مهلت دارند جهت ارایه ایده خود در بخش مسابقه ای و جذب سرمایه گذار با دبیرخانه کنفرانس در تماس باشند 09103104065 www.biconf.ir www.bahta.ir