×

اطلاعیه باشگاه هوش تجاری ایران

اطلاعیه باشگاه هوش تجاری ایران
کلیه اعضای باشگاه هوش تجاری ایران با پنجاه درصد تخفیف با مبلغ یکصدو پنجاه هزار تومان میتوانند جهت حضور در کنفرانس ثبت نام نمایند. آخرین مهلت ثبت نام: بیست آبان تاریخ برگزاری : هشت آذر مکان:تهران دانشگاه علم و صنعت www.biconf.ir 09103104065