×

برگزاری دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

برگزاری دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز 1404 در زمینه هوش تجاری، شرکت دانش بنیان مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا و مرکز فابا اقدام به برگزاری دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها می نمایند.

هدف اصلی از این پروژه مشترک ، توسعه ی بیشتر دانش هوش تجاری در کشور، فرصتی برای گردهمایی متخصصین دانشگاهی، فعالان حوزه ی صنعت، مدیران و کلیه ی علاقه مندان در این حوزه می باشد. که با بهره گیری از آن می توان ضمن معرفی این فناوری ضروری بر سازمان ها و مدبران ، زمینه ای برای آغاز همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت شود.