×

ثبت نام دوره های آموزشی تخصصی هوش تجاری در بهتا

متن کاوی- داده کاوی-هوش تجاری

همزمان با آغاز سال جدی ثبت نام دوره های آموزشی تخصصی هوش تجاری در باشگاه هوش تجاری ایران- بهتا آغاز گردید.علاقمندان جهت ثبت نام یا پیش ثبت نام دوره ها میتوانند به وب سایت بهتا به نشانی www.bahta.ir مراجعه نمایند.

از جمله این دوره ها :

نرم افزار Spss modeler

نرم افزار Weka

داده کاوی با Rapid miner

متن کاوی مقدماتی

هوش تجاری در عمل

تحلیلگر گزارش هوش تجاری

توسعه دهنده گزارشهای هوش تجاری

تحلیلگر هوش تجاری

توسعه دهنده هوش تجاری

تحلیلگر داده

تحلیلگر مدل های پیش بینی